Vid snöröjning och sandning

Se till att inte ha några bilar framför portarna. Parkering är endast tillåten för i- och utlastning.