Med hänsyn till allergiker och den allmänna trevnaden så är rökning i- eller strax utanför entréportarna ej tillåten. Vi vill också påminna om att du som röker inte ska kasta dina fimpar på marken.